Idha Online - Utvärdering av färdskrivardata - Webinar 3 h

En webbaserad introduktionsutbildning på Idha Online och utvärdering av digital färdskrivardata.
Det är en fördel om kursdeltagare först har varit med på utbildningen "Lagar och regler".

Klicka Läs mer för detaljerad beskrivning samt utbildningstillfällen.

Kursinnehåll

Idha Online
Vi loggar in på ett IDHA Online konto och ser hur det är uppbyggt och hur systemet kan användas i arbetet med utvärdering av färdskrivardata.

Översiktssidan
Genomgång av tillgängliga plug-ins och vad de visar.

Inställningar/visning
Grunduppställning för bästa överblick samt inställningar per användare. Vidare går vi igenom hur man använder olika plug-ins för bästa resultat.


Överträdelser/rapporter
Vi går igenom hur överträdelser analyseras samt vilka rapporter som kan användas.

Driftställen
Vi går igenom hur man kan använda driftställen för att gruppera förare/fordon och även hur man använder olika grupperingar för att få fram diverse saker (ex.överträdelser, handhavande, saknad data, misslyckade filer etc.) som måste åtgärdas

Körning utan förarkort
Vilka kontroller kan utföras för att enklast följa upp "körning utan kort".


Förare/Fordon
Vi går igenom hur dessa två avdelningar är uppbyggda och vad som visas i respektive avdelning. Vidare visar vi hur förare/fordon avaktiveras, hur extra information läggs till (ex. mobilnummer) samt hur man skapar en förarinloggning till Idha Online kontot.

Zoom
Utbildningen genomförs med den webbaserade tjänsten Zoom. Vid anmälan skickas en mejlbekräftelse till deltagaren med en länk till utbildningstillfället. 


Högtalare på er PC/Mac är en förutsättning. För att kunna ställa frågor behövs även en mikrofon. Det är inget krav med kamera men deltagandet blir mer levande om vi kan se varandra. Anslut gärna till utbildningen 5-10 minuter innan utsatt tid så har vi möjlighet att anpassa tekniken.

Pris
Deltagaravgift, 980kr exkl. moms.

Tidpunkt
Utbildningen startar 09.00 och avslutas ca 12.00 Vid frågor kontakta utbildare Björn Strandqvist på Tfn 060-789 25 70 eller E-brev bjorn@idha.se


Björn har arbetat med färdskrivare i 20 år. Dagligen jobbar Björn med support mot åkerier, förare och verkstäder.


Målgrupp

Personer som är administratörer av ett Idha Online konto och/eller ansvariga för Kör- och Vilotider. Företag/personer som vill veta mer om hur Idha Online kan användas till att administrera och utvärdera digitala förarkort och färdskrivare.

Pris: 980 kr exkl. moms