Verkstad grundkurs digitala färdskrivare 1B och 1C

Utbildning för kontrollanter, teknisktansvariga samt säkerhetsansvariga på Ackrediterade verkstäder.

Klicka Läs mer för detaljerad beskrivning samt utbildningsdagar/orter.

Kursinnehåll

Välkommen till en verkstadsutbildning (grundkurs) på digitala färdskrivare. Utbildningen omfattar funktion och kontroll av digitala färdskrivare 1B (VDO/Stoneridge), SMARTA färdskrivare 1C (G2V1, VDO/Stoneridge/Efas) samt 1C (G2V2, VDO) administrativ hantering enligt TSFS 2013:3.

Utbildningen riktar sig mot: kontrollanter (2dgr), teknisktansvariga (2dgr) samt säkerhetsansvariga (minst första dagen men helst bägge dagarna). Under den första dagen hanteras
bl a informationssäkerhet och riskanalys.

Utbildningen startar dag 1 klockan 09.00 och håller på till ca 16.00. Dag 2 startar klockan 09.00 och slutar ca 15.00.

Vi kör med följande utrustningar; WorkshopTab (WST) från VDO.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt är det av vikt att deltagande kontrollanter erhållit en intern genomgång av; testinstrument, mätning av pulser, vara med på minst en kontroll, förevisats verkstadens interna kvalitetsledningsrutiner.

Deltagaravgift, 7 800kr exkl. moms.

Vid frågor kontakta utbildare Jonas Weiss Sandström på Tfn 060-789 25 00 eller E-brev jonas@kgsandstrom.se.

Adress till plats där utbildningen hålls framgår på bokningsbekräftelsen. I kursavgiften ingår lunch och fika.

Förkunskaper

Deltagande kontrollanter skall i möjligaste mån erhållit en intern genomgång av; testinstrument, mätning av pulser, vara med på minst en kontroll, förevisats verkstadens interna kvalitetsledningsrutiner.

Pris: 7 800 kr exkl. moms