Våra utbildningar

En webbaserad demonstration av att arbeta i Idha Online version 3 samt att migrera/flytta från version 2 till version 3.

Klicka Läs mer nedan för detaljerad beskrivning samt demonstrationstillfällen.

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-08-06 10:00 - 11:30
Webinar via tjänsten Zoom
0 kr exkl. moms

En webbaserad introduktionsutbildning på Idha Online Version 3 och utvärdering av digital färdskrivardata.

Det är en fördel om kursdeltagare först har varit med på utbildningen "Lagar och regler".


Klicka Läs mer nedan för detaljerad beskrivning samt utbildningstillfällen.

Pris: 1 280 kr exkl. moms

En webbaserad utbildning på lagar och regler för färdskrivare samt introduktion till utvärdering av digital färdskrivardata med hjälp av Idha Online.

Klicka Läs mer nedan för detaljerad beskrivning samt utbildningstillfällen.

Pris: 1 280 kr exkl. moms

Utbildning för kontrollanter, teknisktansvariga samt säkerhetsansvariga på Ackrediterade verkstäder.

Klicka Läs mer för detaljerad beskrivning samt utbildningsdagar/orter.

Pris: 7 800 kr exkl. moms

Utbildning Webinar på SMARTA G2V2 digitala färdskrivare som introduceras 21 august 2023 för kontrollanter, teknisktansvariga samt säkerhetsansvariga på Ackrediterade verkstäder.

Pris: 2 700 kr exkl. moms