Idha Online V3 (från okt 2023) - Utvärdering av färdskrivardata - Webinar 3 h

En webbaserad introduktionsutbildning på Idha Online Version 3 och utvärdering av digital färdskrivardata.

Det är en fördel om kursdeltagare först har varit med på utbildningen "Lagar och regler".


Klicka Läs mer nedan för detaljerad beskrivning samt utbildningstillfällen.

Kursinnehåll

Idha Online
Vi loggar in på ett Idha Online konto och ser hur det är uppbyggt och hur systemet kan användas i arbetet med utvärdering av färdskrivardata.

Översiktssidan
Genomgång av översiktssidan med överträdelser, trendanalys och ärenden.

Inställningar/visning
Grunduppställning för bästa överblick samt inställningar per användare.


Överträdelser/rapporter
Vi går igenom hur överträdelser analyseras samt vilka rapporter som kan användas.

Ärenden
Vi går igenom hur olika typer av ärenden hanteras/administreras.


Förarapp
Vi går igenom hur Idha Online Förarapp fungerar och administreras.


Driftställen/Etiketter
Vi går igenom hur man kan använda driftställen och etiketter för att gruppera förare/fordon.

Körning utan förarkort
Vilka kontroller kan utföras för att enklast följa upp "körning utan kort".


Förare/Fordon
Vi går igenom hur dessa två avdelningar är uppbyggda och vad som visas i respektive avdelning. Vidare visar vi hur förare/fordon avaktiveras, hur extra information läggs till (ex. mobilnummer).

Zoom
Utbildningen genomförs med den webbaserade tjänsten Zoom. Vid anmälan skickas en mejlbekräftelse till deltagaren med en länk till utbildningstillfället. 


Högtalare på er PC/Mac är en förutsättning. För att kunna ställa frågor behövs även en mikrofon. Det är inget krav med kamera men deltagandet blir mer levande om vi kan se varandra. Anslut gärna till utbildningen 5-10 minuter innan utsatt tid så har vi möjlighet att anpassa tekniken.

Pris
Deltagaravgift, 1 280kr exkl. moms.

Tidpunkt
Utbildningen startar 09.00 och avslutas ca 12.00 Vid frågor kontakta utbildare Björn Strandqvist på Tfn 060-789 25 70 eller E-brev bjorn@idha.se


Björn har arbetat med färdskrivare i 20 år. Dagligen jobbar Björn med support mot åkerier, förare och verkstäder.


Målgrupp

Personer som är administratörer av ett Idha Online konto Version 3 (från oktober 2023) och/eller ansvariga för Kör- och Vilotider. Företag/personer som vill veta mer om hur Idha Online kan användas till att administrera och utvärdera digitala förarkort och färdskrivare.

Pris: 1 280 kr exkl. moms