Digitala färdskrivare - Funktion samt manuell inmatning Webinar 2,5h

En webbaserad utbildning på generell funktion färdskrivare samt specifikt fokus på manuell inmatning av data.
Det är en fördel om kursdeltagare först har varit med på utbildningen "Lagar och regler".

Klicka Läs mer för detaljerad beskrivning samt utbildningstillfällen.

Kursinnehåll

VDO 1381
Vi går igenom menysystemet och tittar på de funktioner som finns.

Manuell inmatning
Genomgång av samtliga situationer där manuell inmatning skall utföras och hur detta utförs på ett korrekt sätt.

Stoneridge SE5000
Vi går igenom menysystemet och tittar på de funktioner som finns.

Manuell inmatning
Genomgång av samtliga situationer där manuell inmatning skall utföras och hur detta utförs på ett korrekt sätt.

Färdskrivarkorten
Vad lagras på förarkortet och vad har de olika korten (företag, verkstad, polis) för funktion.

Företagslås
Hur fungerar företagslåset och hur säkerställs att all data kopieras.

Backuppbatteri/omstart
Hur utförs en omstart av färdskrivaren då den krånglar? Vad har backuppbatteriet för funktion.

Start/slutland
Hur anges startland/slutland och varför att detta så viktigt?


Färja/tåg
Undantag för dygnsvila vid transport på färja eller tåg.

Out of scope / Undantagen körning
Vad är OUT-läget för något och hur ska denna funktion användas?

Zoom
Högtalare på er PC/Mac är en förutsättning. För att kunna ställa frågor behövs även en mikrofon. Det är inget krav med kamera men deltagandet blir mer levande om vi kan se varandra. Anslut gärna till utbildningen 5-10 minuter innan utsatt tid så har vi möjlighet att anpassa tekniken.

Pris
Deltagaravgift, 980kr exkl. moms.

Tidpunkt
Utbildningen startar 09.00 och avslutas ca 11.30. Vid frågor kontakta utbildare Björn Strandqvist på Tfn 060-789 25 70 eller E-brev bjorn@idha.se


Björn har arbetat med färdskrivare i 20 år. Dagligen jobbar Björn med support mot åkerier, förare och verkstäder.


Målgrupp

Personer som är ansvariga för Kör- och Vilotider/färdskrivare.

Pris: 980 kr exkl. moms